CZŁONKOWIE KOMITETU

 1. Prof. dr hab. Wojciech Drygas - Instytut Kardiologii, Warszawa    CV
 2. Prof dr hab. Andrzej Fal – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, Warszawa   CV
 3. Dr hab. Adam Fronczak - Uniwersytet Medyczny, Warszawa   CV
 4. Prof. dr hab. Wojciech Hanke - Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź   CV
 5. Prof. dr hab. Beata Karakiewicz – Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin   CV
 6. Prof. dr hab. Danuta Koradecka - Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB  CV
 7. Prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski – Uniwersytet Medyczny, Poznań   CV
 8. Prof. dr. hab. Andrzej Pająk – CM Uniwersytet Jagielloński, Kraków   CV
 9. Prof. dr hab. Tadeusz Popiela - CM Uniwersytet Jagielloński, Kraków   CV 
 10. Prof. dr hab. Konrad Rydzyński - Instytut Medycyny Pracy, Łódź   CV
 11. Prof. dr hab. Bolesław Samoliński - Uniwersytet Medyczny, Warszawa  CV
 12. Prof. dr hab. Cezary Włodarczyk - CM Uniwersytet Jagielloński, Kraków   CV
 13. Prof. dr hab. Bogdan Wojtyniak - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, Warszawa   CV
 14. Prof. dr hab. Barbara Woynarowska – Uniwersytet Warszawski   CV
 15. Prof. dr hab. Wojciech Wysocki - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, Warszawa    CV
 16. Dr hab. Tomasz Zdrojewski, prof. nadzw. - Gdański Uniwersytet Medyczny   CV
 17. Prof. dr hab. Jan Zejda - Uniwersytet Medyczny, Katowice   CV
 18. Prof. dr hab. Andrzej Zieliński - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, Warszawa   CV


 

MEMBERS

 

 1. Prof. Wojciech Drygas, Institute of Cardiology, Warsaw, CV
 2. Prof Andrzej Fal – National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene, Warsaw   CV
 3. Prof. Adam Fronczak – Warsaw Medical University   CV
 4. Prof. Wojciech Hanke - Nofer Institute of Occupational Medicine   CV
 5. Prof. Danuta Koradecka, Central Institute for Labour Protection – National Research Institute, Warsaw   CV
 6. Prof. Beata Karakiewicz – Pomeranian Medical University in Szczecin   CV
 7. Prof. Jerzy Marcinkowski – Poznan University of Medical Sciences   CV
 8. Prof. Andrzej Pająk – Jagiellonian University Medical College   CV
 9. Prof. Tadeusz Popiela - Jagiellonian University Medical College   CV
 10. Prof. Konrad Rydzyński - Nofer Institute of Occupational Medicine   CV
 11. Prof. Bolesław Samoliński, Warsaw Medical University, Warsaw   CV
 12. Prof. Cezary Włodarczyk - Jagiellonian University Medical College, Krakow   CV
 13. Prof. Bogdan Wojtyniak - National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene, Warsaw   CV
 14. Prof. Barbara Woynarowska – University of Warsaw   CV
 15. Prof. Mirosław Wysocki - National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene, Warsaw   CV
 16. Prof. Tomasz Zdrojewski - Medical University of Gdańsk   CV
 17. Prof. Jan Zejda – Medical University of Silesia   CV
 18. Prof. Andrzej Zieliński - National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene, Warsaw   CV